Oyunlaştırmanın Perakende Sektörüne Olan Fayd...

Perakende sektörü dinamik bir yapıya sahiptir. Müşterilerini memnun etmek, onlarla bağ kurmak ve ihtiyaçlarını gidermek hayati önem arz etmektedir. Sektörün gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda oyunlaştırma perakende sektörü için kolaylaştırıcı konumunda yer almaktadır. 2018 oyunlaştırma pazar verilerine baktığımızda perakende sektörünün, 5,5 milyar dolarlık oyunlaştırma pazarında lider olduğunu görüyoruz. Mağaza içerisinde uygulanan yenilikçi yollar, müşterinin odağını kazanmak