Çalışan Deneyimi

Çalışan deneyimini iyileştirmeyi anlamak için önce iş ve çalışan ilişkisini açıklamakla başlamak doğru olur. İlk çağlardan Antik Mısır’a kadar çalışan-işveren ilişkisi olmuş ancak günümüzdeki fabrika konseptli uzun süreçlere sahip sistematiğe en yakın yaklaşımlar 1900’lü yılların başında Taylor ve Ford tarafından oluşturulmuş.  1909 yılında Frederic Winslow Taylor, ‘‘ İş, esasında basit ve rutin gerektiren;  teşvik edildikçe