Pandemi Sonrası CV’lerin Yeni Metrikleri

Galileo 1500’lü yıllarda, temel dünya metrikleri için çok güzel bir söz söylemiş : “Ölçülebileni ölç, ölçülemeyeni ölçülebilir yap.” Bu sözü de dinlemiş insanlık. Aslında tam olarak nümerik rakamlarla ölçülemese de, bir günü dünyanın tam bir turuna karşılık 24 saat demiş, sonra artık saatler için de bir yöntem bulunur denmiş. Yıllar için de 365 tur denmiş