Girişimler İçin Oyunlaştırma Neden Önemlidir...

Kişilerin istek ve hedefleri doğrultusunda bir ihtiyacını karşılayan ürün veya hizmetin geliştirilmesi ile birlikte pazarda yer edinmesi ekonomik birimdir. Bir girişimin başlangıç noktası ihtiyacı karşılamakla birlikte başarının devamlılığı kar ve yarar sağlamasıdır. Girişimler hukuki nitelikleri itibarıyla genelde bir işletme veya şirket olarak yapılanırlar. Ancak girişim; bir şirketten ziyade yenilikçi, değişen şartlara ve teknolojiye uyum sağlama