Sadakat Oyunlaştırması

Pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi oyunlaştırması aslında sadakat programları olarak karşılık buluyor. Son yıllarda bu alanda teknolojik çalışmalar artsa dahi, sadakat oyunlaştırmasıyla tanışıklığımız daha eskilere gidiyor. Dan Hunter ve Kevin Werbach, “For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business” adlı kitaplarında 1912 yılında Cracker Jack adlı firmanın patlamış mısır kutularının içine koydukları sürpriz

Oyunlaştırma ile Topluluk Yönetimi

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır denir. Sosyalliğin tanımı da bizi diğer canlılardan ayıran en temel bilişsel özelliklerimizden olan ‘kollektif bilincimiz’. Burada da toplu olarak organize hareket eden bir ‘topluluk olma’ öne çıkmaktadır. Topluluk yönetimi aslında yeni bir konu değil tarih boyunca önce askeriye ortamlarında onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi kişi sayılarına göre yönetimsel bir yaklaşımla başlayan günümüzde

Sağlık Oyunlaştırması

Gamification Europe gün temalarından birisi de sağlık oyunlaştırmasıydı. Sağlık oyunlaştırması genellikle sağlıklı yaşam için yapılması gerekenlerin kurgulandığı planlardan oluşur. Sağlık oyunlaştırması kapsamında en popüler konu spor yapmaktır. Bu konuda yardımcı olacak binlerce uygulama olduğu gibi, spor merkezlerinde destek olabilecek eğitmenlere de ulaşılabilir. Spor yapmak konusunda gönüllüyseniz bütün odağınızı bu yönde geliştirir ve daha bilinçli bir

Eğitim ve Öğrenmede Oyunlaştırma

Öğrenme örgüsü, öğretici ve öğrenen arasında gerçekleşen bilgi ve deneyim aktarımıdır. Burada birkaç parametre olsa da önemli olan kısım öğrenme istekliliği yani motivasyondur. Bu motivasyonu etkileyen parametrelerden birisi de konsantrasyondur. Konsantrasyon; odaklanma ve dikkat dağılmaması olarak değerlendirdiğimizde karşımıza öğrenme esnasında dalma, ilgi azalması veya kopma gibi konsantrasyonu etkileyecek unsurlar çıkıyor. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen unsurların başında

Dünden Bugüne Oyunlaştırma Etkinlikleri

Oyunlaştırma kelimesi, oyun tasarım tekniklerinin gerçek hayata uygulanması olarak tanımlanmıştır. 2000’li yıllarda ‘oyunlaştırma’ kelimesi kullanılmaya başlanmış ve ardından etkinliklerde de bu isim tercih edilmiştir.   Halen çok ilham verici bir konuşma olarak hatırlanan ve akıllardan çıkmayan ünlü oyun tasarımcısı Jesse Schells 2010 – DICE Oyun Konferansındaki konuşmasına değinelim: “Games are invading the real world” isimli, gerçek hayata eklenecek oyun kurgularından bahsettiği ve tüm oyunlaştırmalı uygulama fikirlerinin önünü açtığı, ilham verici konuşması oyunlaştırma tarihi için oldukça önemlidir. Konuşmasında oyun

Tayvan’dan Bir Hükümet Oyunlaştırması ...

Oyun unsurlarının gerçek hayata uygulanması zamanla devletler tarafından da başvurulan bir yöntem olmuştur. Özellikle trafik gibi tümüyle ceza sistemi üzerine kurulu toplumsal uygulamalarda küçükte olsa ödüllendirme ve eğlence unsurları eklenince çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Devlet sistemleri de vatandaşlık ve finans puanlama sistemleri de hem vatandaşları bilgilendirmek ve geliştirmek hem de daha verimli bir finans

Motivist Ekibinden 10 Oyunlaştırma Tüyosu

Günümüzde, oyunlarla büyümüş bir nesli işyerlerinde motive etmeye çalışıyoruz. Bu oyunlar bizleri maddi olarak ödüllendirmediği halde uzun süreli motivasyon sağlayabiliyor iken, acaba biz oyunların gücünden neden iş süreçlerimizde faydalanmıyoruz? Çalışanlarımız ve müşterilerimiz ile sadece maaş, hediye çeki gibi maddi odaklı iletişimler kurdukça bazı kısımlar eksik kalmıyor mu? Maalesef evet. Peki, çalışanlarınıza ay sonu maaş, müşterilerinize

Bankacılık Sektöründe Oyunlaştırma ile Gelen...

Finans sektörü özellikle müşterilerinde finansal okur yazarlık bilgisi için oyunlaştırma yöntemini çalışanları için de performans ve inovasyon gibi konularda oyunlaştırma yöntemine daha çok başvurmaya başladı. İspanyol bankası BBVA, ilk altı ayında 100.000’den fazla oyuncunun ilgisini çeken oyunlaştırılmış bir Facebook uygulaması oluşturduğu için 2013 “Tüketiciye Yönelik Uygulamalarda En İyi Etkileşim Teknikleri Kullanımı” ödülünü kazandı. Bu başarı,

Oyunlaştırma’nın 10 Yılı : 2010-2020

Oyunlaştırma, gerçek hayata uygulanan oyun kurguları diyebiliriz. En basit örnekler de annelerimizin yemek yerken kaşıkları uçak yapmasıdır. Ancak özellikle oyun tasarımındaki tüm kurguların detaylandırarak belli bir disiplinle uygulanması biraz daha 2000’lerde başlamıştı.  2002 yılının başında ATM, KIOSK, İçecek otomatları için arayüzler tasarlayan Nick Pelling ilk kez bu ekranlarda ufak oyunların ve puan sistematiklerinin olmasından bahsederek

Oyunlaştırma Finans Sektörüne Entegre Edilebil...

“Oyunun tersi ciddiyet değil depresyondur.” demiştir oyun teorisyeni Brian Sutton Smith. Finans alanı para gibi çok ciddi bir konuda çalışmasından dolayı oyunla ilişkisi her daim temkinli karşılanmıştır. Bu yüzden de finans sektörü çalışanları ve müşterileri için oyunlaştırma doğru kurgulandığında çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. Finansal pazarlamacılar oyunlaştırmanın bankacılık sektörüne kolayca adapte olacağını düşünüyorlar çünkü IND tarafından yapılan bir ankette bankacıların çoğunun, sistemlerin içine oyunlaştırmanın entegre edilmesine sıcak baktığı sonuçlarına