Firmalar Oyunlaştırmayı Kullanarak Rakiplerini ...

Oyunlaştırma ve oyun kurgularının iş süreçlerine doğru şekilde entegre edilmesi ile oldukça olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Oyunlaştırmayı süreçlerine uygulayan birçok firma hem iş sonuçlarında hem de çalışan deneyiminde genel olarak ölçülebilir farklılıklar gözlemlediklerini paylaştılar. Tokara Solution yakın zamanda kurumlar üzerinde gelir artışlarını kıyaslamak amacıyla yaptığı araştırmada bu yaklaşımı iş süreçlerine entegre eden firmaların, diğer firmalara