Inooster Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ Bu sözleşme kapsamında, İNOOSTER’a ait web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıklanması ile kullanım koşulları ve Kişisel Verilerin Saklanmasına ilişkin gizlilik politikasına dair bilgiler açıklanmaktadır. İNOOSTER ile kullanıcılar aşağıda belirtilen hususlar hakkında tam bir anlaşmaya varmışlardır.

 1. TARAFLAR
İşbu kullanıcı sözleşmesi, (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Kullanıcıları arasında akdedilmiştir. Web Sitesi, kullanıcılarının işbu sözleşme şartlarının kabulü doğrultusunda kullanıma sunulmuştur.İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (VKN: 4780919830)Adres: İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:1/4  Kat :17 Ataşehir / İSTANBUL

 1. TANIMLAR
Geliştirici: İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca “İNOOSTER” olarak anılacaktır)
Kullanıcı: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek, sitedeki iletişim formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler, kullanıcılar.

 1. AMAÇ VE KONU
İşbu Sözleşme, web sitesinde belirtilen faaliyetlerden yararlanma koşulları, İNOOSTER tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü geliştirme ve değişiklikleri, kullanıcıların web sitesinden yararlanırken uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 1. İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 • İNOOSTER, kaliteli ve faydalı içerikler yayınlamak için her zaman gereken özeni ve duyarlılığı gösterecektir.
 • İNOOSTER, web sitesinde sunulmakta olan faaliyetlerin, kullanıcıların beklentilerini karşılayacağı, kullanıcılara faydalı olacağı ve/veya doğru bilgiler içereceğine dair taahhütte bulunmaz. İşbu sebeple web sitesi sebebiyle karşılaşılabilecek, oluşabilecek veya dolaylı olarak etki edilecek herhangi bir olumsuz durum hakkında İNOOSTER sorumluluk yüklenmemektedir. Kullanıcılar işbu durumu kesin olarak kabul etmektedir.
 • Web sitesinin tek hak sahibi İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi’dir. İşbu web sitesi üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi İNOOSTER’a ait olup; INOOSTER, önceden herhangi bir uyarı gerek olmaksızın, sözleşme şartları da dahil olmak üzere web sitesi ve uzantılarının kapsamını ve kullanım koşullarını dilediği zamanda değiştirebilir.
 • Web sitesinin içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ile yazı, fotoğraf video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin ve hizmetlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları yalnızca İNOOSTER’a ve/veya İNOOSTER’ın onay verdiği üçüncü kişilere aittir. İNOOSTER yazılı olarak onay vermedikçe web sitesinde ürün ve hizmetler hiçbir şekilde kullanılamaz. Bu ürün ve hizmetlerin amacı her ne olursa olsun; kopya edilmeleri, yeniden üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Ayrıca, web sitesinde yer alan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, İNOOSTER’ın izni olmadan hiçbir şekilde başka bir web sitesinde ve/veya herhangi bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle paylaşılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz. Kullanıcı, bahsi geçen haklarla ilgili olarak hiçbir şekilde izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.
 • Şirket tarafından, web sitesinde, başka internet siteleriyle ve/veya uygulamalara paylaşılmış olan bağlantılar (link) sadece kullanıcılara referans sağlama amaçlı olup, İNOOSTER’ın ilgili site ve/veya uygulamalarında paylaşılan içeriklerle hiçbir alakası yoktur. Kullanıcılar bu bağlantılara tıklayarak ilgili site ve/veya uygulamalara erişmekle İNOOSTER’ın hukuki sorumluluk alanından çıkacağını ve bu bağlantıların tıklanması ve herhangi bir site ve/veya uygulamaya erişilmesi nedeniyle uğrayabileceği zararlar sebebiyle İNOOSTER’ın herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • İNOOSTER, işbu sözleşmede web sitesinde durumun gerektirdiği her hal ve zamanda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözü edilen değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin web sitesine yüklenildiği tarihte derhal yürürlüğe girecektir. Kullanıcının web sitesine erişiminin veya web sitesini kullanımının devam etmesi, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.
 • Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “bilgilerin toplanmasına ve saklanmasına izin veriyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan; kullanıma, ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan bütün beyanları ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş bulunmaktadır.
 • İNOOSTER, istediği zaman herhangi bir neden göstermeden işbu kullanıcı sözleşmesini hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, İNOOSTER’a ait işbu fesih hakkını kabul ettiğini gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder.
 • Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, tanıtım filmleri, resimler yazılar ve benzeri sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
 • İNOOSTER Kullanıcılara haber vermeden kullanıcı sözleşmesi içeriğinde değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İNOOSTER’ın, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. İNOOSTER yenilik içeren hizmetler sunabilir, kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 
 1. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
 • Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “kabul ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer ve kullanıcılar, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web sitesi içinde yer alan; kullanıma, ürünlere ve hizmetlere ilişkin olarak, şirket tarafından yapılan tüm beyanları ve bu beyanlara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul etmiş bulunmaktadır.
 • Kullanıcının web sitesini kullanımı sırasında örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması İNOOSTER’a kullanıcının sözleşmesini derhal feshetme ve yasal yollara başvurma hakkı verir. Kullanıcı bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi İNOOSTER’ın bu halde kullanıcının web sitesine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
 • Kullanıcı, web sitesindeki hizmetlerden faydalanmaya başlamakla işbu sözleşmedeki tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı sonradan bu kuralların beklenmedik veya kabul edilemez oldukları iddiasını ileri süremez.
 • Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin, içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, adreste meydana gelebilecek değişikliği İNOOSTER’a bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tebligatların, tebliğ olup olmadığına bakılmaksızın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, İNOOSTER tarafından web sitesinde verilen içeriklerin, ürünlerin ve hizmetlerin telif haklarının İNOOSTER’a ait olduğunu, bu hizmetleri sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, web sitesinin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, web sitesinden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve İNOOSTER’ ın web sitesi ile ilgili olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 • İşbu sözleşmenin herhangi bir ek sözleşme gerektiren proje oluşturma, destek olma ve benzeri işlere ilişkin sözleşmeler dışında web sitesinin kullanımı için hazırlanmış yegane sözleşme olduğunu ve bu siteleri kullanmaya başlamakla işbu sözleşmeyi kabul ederek geçerli bir akdi ilişki içerisine girmeyi zımnen kabul etmiş olduğunu, bu sebeple işbu sözleşmenin elektronik ortamda akdedilmiş olduğundan bahisle geçersiz olduğunu ileri sürmeyeceğini ve bu sözleşmenin doktrinde kabul edilen anlamı ile genel işlem şartları niteliğinde olduğunu bu nedenle sözleşmeyi kabul beyanı açık olmasa dahi bu şartların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, işbu web sitesinin İNOOSTER tarafından dilediği zaman ücretli olarak kullanıma sunulabileceğini, daha önce ücretsiz olarak kullanılıyor olmasının kazanılmış bir hak teşkil etmeyeceğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. TELİF HAKLARI
 
 • Bu web sitesinde yer alan her türlü sorunun, paylaşılan cevapların, hizmet ve yazılımların telif hakkı bizzat İNOOSTER’a ve/veya İNOOSTER’ın gösterdiği kişilere ve kurumlara aittir. Kullanıcılar bunları İNOOSTER’ın önceden alınmış yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltıp dağıtamazlar.
 • Bu web sitesinde görülebilecek her türlü mal ve hizmet markaları ile logolar sahiplerine aittir ve önceden onlardan izin alınmadıkça kullanılamaz.
 • Web Sitesinde bizzat İNOOSTER tarafından sunulan hizmetlerin/servislerin yanı sıra isimlerin kullanım hakları ve web sitesinde kullanılan tüm görsel ve yazılı içerikler üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21-25. madde hükümlerinde tanımlanan malî haklar, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın ve herhangi bir yer, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın münhasıran İNOOSTER ve/İNOOSTER tarafından gösterilen, haklarının kullanılmasına onay veren kişilere aittir. Kullanıcı, söz konusu haklarla ilgili olarak hiçbir durumda izin verilen kapsamın dışında yasaya ve ahlaka aykırı kullanımda bulunamayacaktır.
 
 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ
 
 • İNOOSTER, kullanıcının web sitesinden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak herhangi bir gerekçe bildirmeden feshedilebilir.
 • Kullanıcı, İşbu sözleşme kapsamında sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi halinde, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle İNOOSTER’ın, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için İNOOSTER’ın rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İNOOSTER, kullanıcının kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcının hizmetlerinden yararlanmasına derhal son verebilir:
 1. Kullanıcı tarafından yasal mevzuata uyulmaması,
 2. Kullanıcının sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,
 3. Web Sitesinde sunulmakta olan ürün ve hizmetlerin imajının kullanıcının mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi,
 4. Kullanıcının, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,
 5. Kullanıcının İNOOSTER’a zarar vermesi veya zarar verebilecek davranışlarda bulunması,
 6. Kullanıcının bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa üye olması ve bunun İNOOSTER tarafından fark edilmesi.
  • Önemli bir nedenin varlığı halinde İNOOSTER, yukarıda sayılan haller dışında fesih hakkından bağımsız olarak kullanıcıya karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:
 7. Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
 8. İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,
 9. Web siteni hizmetlerine erişimin önlenmesi.

 10. GİZLİLİK İLKESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 
 • İNOOSTER, kullanıcıların kişisel verileri ile ilgili olarak web sitesine aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının kullanıcılar için önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle İNOOSTER, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. İNOOSTER, kullanıcılarına ait bilgileri yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.
 • İNOOSTER, kullanıcılar tarafından açıklanmış olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlerin alınmasına rağmen kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda kullanıcı İNOOSTER’ dan herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • İNOOSTER, 5651 sayılı kanun uyarınca, kullanıcılarının verilerini ve bu kanun ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri saklamaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Kullanıcı yasal zorunluluk nedeni ile saklanmakta olan bu verilerden kaynaklı iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İNOOSTER, bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.
 • Taraflar işbu Sözleşmenin ifası sırasında, birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamayacaklarını ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa dikkat etmeleri için ellerinden gelen tüm önlemleri alacaklarını ve sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve sözleşmenin sona ermesinden sonra en az 5 (beş) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 • Kullanıcı, Web sitesine üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak suretiyle, üyelik sonrası web sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu İNOOSTER ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar uyarınca işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
 • Kişisel verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması kullanıcı ile İNOOSTER arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler İNOOSTER tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve web sitesi ile sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilecektir.
 • Kullanıcı, web sitesinde sunulan ürün ve hizmetleri kullanırken elde ettiği kişisel verileri sözleşmeye ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlemeyeceğini, aktarmayacağını ve paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
 1. KANUNİ ZORUNLULUKLAR
İşbu Sözleşme kapsamı haricinde gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden dolayı gerçekleşen işlemler İNOOSTER’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 
 • Kullanıcı, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıklarda İNOOSTER’ın defter kayıtlarıyla, elektronik ortamda tutulan her türlü kaydının, bilgisayar kayıtlarının HMK kapsamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması, Sözleşme’nin geçerliliğini etkilemeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan ortadan kalkan hükme en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirilmiş kabul edileceği konusunda mutabıktırlar.
 • Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca yorumlanacak ve uygulanacaktır. İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 
 1. TEBLİGAT
 Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş oldukları ve kullanıcıların kayıt formunu doldururken belirtmiş oldukları adresler yasal tebligat adresleri olup, adres değişikliklerinin İNOOSTER’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

Kullanıcı, işbu sözleşmenin içeriğinde yer alan maddelerin tamamını okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, kayıt onayını yaptığı andan itibaren (kutucuğu işaretlemek suretiyle) işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağını ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

INOOSTER

Inooster işinize performans motivasyon verimlilik etkileşim ilham katar.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak oyunlaştırma tabanlı performans, eğitim ve sadakat yönetimi çözümleri ile tanışın.