Oyunlaştırma Finans Sektörüne Entegre Edilebil...

“Oyunun tersi ciddiyet değil depresyondur.” demiştir oyun teorisyeni Brian Sutton Smith. Finans alanı para gibi çok ciddi bir konuda çalışmasından dolayı oyunla ilişkisi her daim temkinli karşılanmıştır. Bu yüzden de finans sektörü çalışanları ve müşterileri için oyunlaştırma doğru kurgulandığında çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. Finansal pazarlamacılar oyunlaştırmanın bankacılık sektörüne kolayca adapte olacağını düşünüyorlar çünkü IND tarafından yapılan bir ankette bankacıların çoğunun, sistemlerin içine oyunlaştırmanın entegre edilmesine sıcak baktığı sonuçlarına