Tayvan’dan Bir Hükümet Oyunlaştırması ...

Oyun unsurlarının gerçek hayata uygulanması zamanla devletler tarafından da başvurulan bir yöntem olmuştur. Özellikle trafik gibi tümüyle ceza sistemi üzerine kurulu toplumsal uygulamalarda küçükte olsa ödüllendirme ve eğlence unsurları eklenince çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Devlet sistemleri de vatandaşlık ve finans puanlama sistemleri de hem vatandaşları bilgilendirmek ve geliştirmek hem de daha verimli bir finans