Bilgi Güvenliği Politikamız, misyon ve vizyon öngörülerimizin bir alt dalı olarak şekillenmektedir;

Sistemimiz, kuruluş içerisinde bilgi güvenliğinin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve yüksek bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi hedeflemektir. Bu hedeflemeler ile Bilgi Güveliği Sistemlerinin üç temel ögesi sağlanmaktadır.

Gizlilik: Önemli bilgilerin erişime kısıtlanması,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik: Elektronik, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği için sistem standartları gereği yetkisi bulunan kişilerin gerektiği durumlarda bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi durumudur. Firma ölçeği, sektör, iş süreçlerinin farklılığı, standartlar gibi konulara bakılmaksızın bütün kuruluşlar için uygulanabilir özelliktedir.

Y.K.BAŞKANI