Inooster olarak;

Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerimizin isteklerini zamanında ve eksizsiz bir şekilde karşılamak amacıyla ISO10002 gerekliliklerini yerine getiren bir kurum olarak;

*İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven vermeyi,

*Bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyen, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve müşteri memnuniyeti sistemi örneği vermeyi,

*İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden, uluslararası normlara uygun hizmetler sunmayı,

*Müşteri mahremiyetini en üst seviyede koruyarak, sürecin her aşamasında müşteriyi bilinçlendirmeyi,

*Müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayarak, müşteri şikâyetlerini etkin ve verimli bir şekilde analiz eden, bu analizler doğrultusunda gerekli kaynakları sağlamayı, personel eğitimine önem ve değer vermeyi, bu eğitimler ile üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı,

*Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip ederek, “Tüketici Hakları” ile ilgili yasal mevzuata dayalı şartları takip etmeyi,

Taahhüt ederiz.        

İnooster Bilgi Teknolojileri A.Ş.