Dünden Bugüne Oyunlaştırma Etkinlikleri

Oyunlaştırma kelimesi, oyun tasarım tekniklerinin gerçek hayata uygulanması olarak tanımlanmıştır. 2000’li yıllarda ‘oyunlaştırma’ kelimesi kullanılmaya başlanmış ve ardından etkinliklerde de bu isim tercih edilmiştir.   Halen çok ilham verici bir konuşma olarak hatırlanan ve akıllardan çıkmayan ünlü oyun tasarımcısı Jesse Schells 2010 – DICE Oyun Konferansındaki konuşmasına değinelim: “Games are invading the real world” isimli, gerçek hayata eklenecek oyun kurgularından bahsettiği ve tüm oyunlaştırmalı uygulama fikirlerinin önünü açtığı, ilham verici konuşması oyunlaştırma tarihi için oldukça önemlidir. Konuşmasında oyun