Oyunlaştırma ile Topluluk Yönetimi

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır denir. Sosyalliğin tanımı da bizi diğer canlılardan ayıran en temel bilişsel özelliklerimizden olan ‘kollektif bilincimiz’. Burada da toplu olarak organize hareket eden bir ‘topluluk olma’ öne çıkmaktadır. Topluluk yönetimi aslında yeni bir konu değil tarih boyunca önce askeriye ortamlarında onbaşı, yüzbaşı, binbaşı gibi kişi sayılarına göre yönetimsel bir yaklaşımla başlayan günümüzde