Inooster Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANINA İLİŞKİN İNOOSTER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK) gerekçesinde açıklandığı üzere açık rıza; ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine ve aktarılmasına, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır. Bu hususta aydınlatma metnimize henüz erişemediyseniz işbu metin kapsamında açık rıza beyanında bulunmadan önce ‘’Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı’’ şirketimizden talep ediniz.

 

Web sitemizin işleyişi gereği ve ilgili Kanunlar kapsamında aşağıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz onay verdiğiniz hallerde;

  • Kişisel Bilgileriniz (Ad-Soyad, e-posta ve telefon numarası gibi) Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve işin doğası gereği,
  • Adres ve ikametgâh bilgileriniz, iletişim ve tarafınıza ulaşımın sağlanması amacıyla,
  • Telefon numaranız ve E-posta adresiniz, gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçilmesinin sağlanması amacıyla,

İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından kaydedilecek ve gerekmesi halinde kişisel verinin vasfına göre yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet faaliyetini yürütürken görevlendirildiğimiz 3. Kişilerle paylaşabilecektir.

Web Sitesi vasıtasıyla veya e-posta yoluyla verilen onay sürecinde, kullanıcılarımız tarafından elektronik ortamdan tarafımızla paylaşılan kişisel bilgiler, kullanıcılarımız ile yaptığımız “Kullanıcı Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sistem ile alakalı problemlerin tanımlanabilmesi için ve sunulan hizmet ile alakalı karşılaşılabilecek problemlerin veya anlaşmazlıkların ivedilikle çözüme kavuşturulabilmesi için, İNOOSTER, kullanıcılarının IP adresini kaydetmekte ve bunu gerektiğinde kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcı profillerini genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda hazırlanan aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve işbu açık rıza formu ile KVKK ve ilgili mevzuatlar hakkında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin doğru olduğunu, paylaşmış olduğum bilgilerimin değişmesi halinde güncel bilgilerimi değişiklik tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Şirketiniz ile paylaşacağımı teyit ederim. Bu kişisel verilerimin İnooster Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından işlenmesi, korunması ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkilendirdiğimiz 3. Kişilerle paylaşılmasına açıkça rıza göstermekteyim.

INOOSTER

Inooster işinize performans motivasyon verimlilik etkileşim ilham katar.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak oyunlaştırma tabanlı performans, eğitim ve sadakat yönetimi çözümleri ile tanışın.