Hizmet Şeklimiz ve Süreçlerimiz

Kapsam

İş paydaşlarımızın ihtiyaç, istek ve beklentileri doğrultusunda, proje kapsamına nelerin dahil edileceği belirlenir.

Oyunlaştırma Tasarımı

İş hedefleri doğrultusunda kullanıcıların atacağı adımlar ve geçeceği yollar ayrıntı olarak analiz edilerek planlanır.

Oyunlaştırma Yazılımı

Oyunlaştırma tasarımında hazırlanan kurgular doğrultusunda, oyunlaştırma uygulaması için gerekli olan düzenleme ve ek geliştirmeler yapılır.

Pilot

Oyunlaştırma tasarımı ve uygulama geliştirme süreçleri tamamlandıktan sonra seçilen kısıtlı kullanıcılar ile detaylı testler yapılır ve deneyimleri takip edilir. İhtiyacı karşılamayan noktalar tespit edilirse, gerekli düzenlemeler  yapılır.

Lansman

Kısıtlı kullanıcılar ile yapılan pilot çalışmaların başarı ile tamamlanması sonrasında, uygulama tüm kullanıcıların hizmetine açılır.

Oyunlaştırma Danışmanlığı

İş paydaşları ile birlikte oyunlaştırma kurgularının sürekliliğinin sağlanması ve iş hedeflerindeki değişikliklere göre güncel kalması için danışmanlık verilir.

Bakım & Destek

Uygulamanın güncel ve kesintisiz olarak kullanılabilmesini sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak, problem giderme, performans güncellemeleri gibi hizmetler verilir.

Proje Süresi

15-90 GÜN

 • n1.png
  İş Tanımı
  İş paydaşlarından genel işleyiş ve hedefler ile alakalı kısa ve öz bilgileri alınır.
 • n2.png
  SWOT
  İşletmenin iş hedefleri doğrultusunda güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaları çıkartılır.
 • n3.png
  Deneyim Araştırması
  Kullanıcıların ihtiyaçları ve motivasyonlarının anlaşılması için araştırmalar yapılır.
 • n4.png
  Değer Önermesi
  Kime ne gibi yararlar sağlanacağı ve bunun nasıl yapılacağını açıklayan özeti hazırlanır.
 • n5.png
  Oyunlaştırma Modeli
  Kullanıcılar, değer önerisi ve iletişim kanalları gibi noktaların birbiriyle olan ilişkileri resmedilir.
 • n6.png
  Oyunlaştırma Senaryosu
  Ana persona üzerinden oyunlaştırma yolculuğunun taslağı ana hatlarıyla hikayeleştirilerek sunulur.
 • n7.png
  Oyunlaştırma Yolculuğu
  Kullanıcıların oyunlaştırma kurgusu içerisinde atacağı adımlar ve geçeceği yollar planlanır.
 • n8.png
  Oyun Senaryosu
  Ana persona üzerinden her bir oyun yolculuğunun taslağı ana hatlarıyla hikayeleştirilerek sunulur.
 • n9.png
  Oyun Yolculuğu
  Kullanıcıların her bir oyun kurgusu içerisinde atacağı adımlar ve geçeceği yollar planlanır.
 • n1.png
  Topoloji
  Sistem ihtiyaçları tespit edilerek, veri iletişiminin nasıl olacağı belirlenir.
 • n2.png
  Organizasyon Tanımlamaları
  Uygulamayı kullanacak kişi bilgileri, otomatik entegrasyonla veya manuel olarak tanımlanır.
 • n3.png
  Aktivitelerin Tanımlamaları
  İş hedeflerine yönelik kullanıcı davranışları, otomatik entegrasyonla veya manuel olarak tanımlanır.
 • n4.png
  Gerçekleşen İşlemler
  Kullanıcı davranışları sonucunda gerçekleşen işlemler otomatik entegrasyonla veya manuel olarak yüklenir.
 • n5.png
  Özelleştirmeler
  Oyunlaştırma altyapısı üzerine, iş hedeflerine yönelik gerekirse ek geliştirmeler yapılır.
 • n6.png
  Kurulum
  Uygulama entegrasyon ve özelleştirmeleri tamamlandıktan sonra sistem kurulumları yapılır.
 • n7.png
  Tanımlamalar
  Oyunlaştırma için kullanılacak puan, rozet ve görevler gibi bilgiler tanımlanır.
 • n8.png
  Test
  Kaynak veriler ile uygulama üzerinden gerçekleşen veriler test edilir. Kullanıcı deneyimleri izlenir.
 • n9.png
  Bilgi Güvenliği
  Bilgiye izinsiz erişim, değiştirme ve ortadan kaldırma gibi zafiyetler incelendir.
 • n1.png
  Eğitim
  Oyunlaştırma ve hikayeleştirmeyle ilgili kavramlar hakkında bilgi paylaşmı ve atölye çalışmaları yapılır.
 • n2.png
  Performans Analizi
  Kullanıcıların performansları değerlendirilip, personalar ile ilişkilendirilerek raporlar hazırlanır.
 • n3.png
  Oyunlaştırma Koçluğu
  Belirli periyodlarla görüşmeler yapılarak, performans analizleri ve oyunlaştırma kurguları değerlendirilir.

INOOSTER

Inooster işinize performans motivasyon verimlilik etkileşim ilham katar.

Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak oyunlaştırma tabanlı performans, eğitim ve sadakat yönetimi çözümleri ile tanışın.